Tekninenlautakunta, kokous 9.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Tiedoksisaantiasiat

Perustelut

Paloaseman tilannekatsaus

Museokoulun kattokorjauksen tilannekatsaus

Jätevedenpuhdistamon puhdistustekniikan päivittäminen tilannekatsaus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Komsi, Tekninen johtaja, jari.komsi@padasjoki.fi

Merkitään asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).