Tekninenlautakunta, kokous 14.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Tiedoksisaantiasiat

Perustelut

Paloaseman tilannekatsaus
- jaetussa kansiossa on päivitetyt kuvat sekä työmaakokousten pöytäkirjat

Museokoulu tilannekatsaus kattoremontti

Terveysaseman suunnittelutilanne

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Komsi, Tekninen johtaja, jari.komsi@padasjoki.fi

Merkitään asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).