Tekninenlautakunta, kokous 14.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Talousarvio 2021 tekninen lautakunta

PADDno-2020-298

Valmistelija

  • Pia Mustisto, hallintosihteeri, pia.mustisto@padasjoki.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille laadintaohjeet talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman laatimiseksi. Käyttömenoihin on edellytetty 2% säästö. Teknisen lautakunnan talousarvio on laadittu annettujen talousarvioohjeiden mukaisesti.

Energiansäästötoimenpiteiden kuten ledivalojen vaihtojen johdosta odotetaan kiinteistöjen sähköihin säästöä. Ostettuihin palveluihin kuten tilitoimistopalvelut on odotettavissa korotuksia.

 

Teknisen toimen talousarvioehdotus 2021 on liitteenä .

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Komsi, Tekninen johtaja, jari.komsi@padasjoki.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2021 talousarvion osaltaan, esittää sitä kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle osaksi vuoden 2021 talousarviota.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kh, taloussihteeri

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).