Tekninenlautakunta, kokous 14.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Investoinnit 2021-23 tekninen lautakunta

PADDno-2020-299

Valmistelija

  • Jari Komsi, Tekninen johtaja, jari.komsi@padasjoki.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille laadintaohjeet talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman laatimiseksi. Tekninen toimi yhdessä elinkeino- ja matkailutoimen sekä rakennusvalvonnan kanssa on laatinut investointiehdotuksen vuodelle 2021 ja suunnitelman vuosille 2022-2023

Investointiehdotus ja suunnitelma on liitteenä.

Ehdotuksessa on mukana rakennus- ja ympäristölautakunnan esitykset investointeihin vuodelle 2021:
Kiinteistöveroprojekti 65 000
Sähköinen arkisto 40 000

Sekä matkailu- ja elinkeinotoimen:
Sataman matkailu 50 000
Best Park hanke 100 000
Mainiemen saharakennukset 120 000
Valotaulu 20 000

Museokoulun 4H hanke 100 000

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Komsi, Tekninen johtaja, jari.komsi@padasjoki.fi

Lautakunta päättää hyväksyä investointiehdotuksen vuodelle 2021 ja suunnitelman vuosille 2022-2023 ja  esittää ohjelmaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle osaksi vuoden 2021 talousarviota.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla:
Best Park summaksi 50 000
Yhtenäiskoulun 85 000 lisättiin 30 000 piharemonttiin jolloin  summa on 115 000
Paloaseman investointi harjoitustorniin ja jätekatokseen 20 000.

Tiedoksi

kh, taloussihteeri

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).