Tarkastuslautakunta, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Tilintarkastuksen 2021 loppuraportti

PADDno-2022-160

Valmistelija

  • Minna Havia-Niemi, tilintarkastaja, minna.havia-niemi@bdo.fi

Kuvaus

Kokoukseen on kutsuttu BDO Audiatorin vastuunalainen tilintarkastaja KHT, JHT Minna Havia-Niemi antamaan vuoden 2021 tilintarkastuksen loppuraportti.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Asko Ojala, asko.ojala@padasjoki.fi

Tilintarkastuksen loppuraportti merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).