Tarkastuslautakunta, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2021

PADDno-2022-110

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Minna Havia-Niemi, tilintarkastaja, minna.havia-niemi@bdo.fi

Kuvaus

Aloitetaan arviointikertomuksen valmistelu. Pohditaan ja sovitaan asioita, joita nostetaan esiin vuoden 2021 arviointikertomuksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Asko Ojala, asko.ojala@padasjoki.fi

Merkitään tiedoksi arviointikertomuksen valmistelun aloittaminen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Minna Havia-Niemi, tilintarkastaja, minna.havia-niemi@bdo.fi

Kuvaus

Jatketaan arviointikertomuksen valmistelua. Pohditaan ja sovitaan asioita, joita nostetaan esiin vuoden 2021 arviointikertomuksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Asko Ojala, asko.ojala@padasjoki.fi

Merkitään tiedoksi arviointikertomuksen valmistelun jatkaminen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi arviointikertomuksen jatkaminen.

Valmistelija

  • Minna Havia-Niemi, tilintarkastaja, minna.havia-niemi@bdo.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laatimista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Asko Ojala, asko.ojala@padasjoki.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2021
  • esittää arviointikertomuksen vuodelta 2021 kunnanvaltuustolle tiedoksi ja
  • esittää kunnanvaltuustolle, että arviointikertomus lähetetään kunnanhallitukselle toimenpiteitä varten.

                    

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

valtuusto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).