Tarkastuslautakunta, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja tarkastetaan kahden tehtävään valitun toimesta. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Asko Ojala, asko.ojala@padasjoki.fi

 

Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki kokouksessa läsnäolleet jäsenet ja varajäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).