Tarkastuslautakunta, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Muut asiat

Kuvaus

 

Käsitellään mahdolliset muut kokouksessa esiin tulleet asiat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Asko Ojala, asko.ojala@padasjoki.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätettiin syksyn ensimmäisen kokouksen ajankohta to 15.9.2022 klo 13.00


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).