Tarkastuslautakunta, kokous 1.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Talousarvio 2021 tilannekatsaus tarkastuslautakunta

PADDno-2020-243

Valmistelija

  • Varpu Vilkko, varpu.vilkko@bdo.fi

Perustelut

Hallintojohtaja kertoo talousarvion 2021 valmistelutilanteesta.

Ehdotus

Merkitään saatu selvitys tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Pykälät 4 ja 5 käsiteltiin ennen pykälää 3.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).