Tarkastuslautakunta, kokous 1.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Sivistystoimen ajankohtaiskatsaus

PADDno-2020-288

Valmistelija

  • Varpu Vilkko, varpu.vilkko@bdo.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta kuulee vs. sivistysjohtajaa Kari Miettistä ja sivistyslautakunnan puheenjohtajaa Kati Liikosta kunnan sivistystoimen ja Padasjoen yhtenäiskoulun ajankohtaisista asioista.

 

 

Ehdotus

Merkitään saadut selvitykset tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).