Sivistyslautakunta, kokous 3.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Muut asiat

Perustelut

Seuraava kokous 

Ehdotus

Esittelijä

  • Juha Leppialho, sivistystoimenjohtaja, juha.leppialho@padasjoki.fi

Merkitään asiat tiedoksi.

Päätös

Seuraava kokous 7.11.2019. 

Niemisen Linjat Oy on ilmoittanut ettei liikennöi koulujen loma-aikoina lukuvuonna 2019-2020. Lautakunta päätti velvoittaa sivistysjohtajan neuvottelemaan loma-aikojen liikenteen järjestämisestä Niemisen Linjat Oy:n kanssa.

Lautakunta puoltaa rehtorin esitystä lukion keskiarvorajan poistamisesta. 

Muut asiat merkittiin tiedoksi. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).