Sivistyslautakunta, kokous 3.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Investoinnit 2020-2022

PADDno-2019-75

Valmistelija

  • Juha Leppialho, sivistystoimenjohtaja, juha.leppialho@padasjoki.fi

Perustelut

Sivistysjohtaja on yhdessä sivistyspalveluiden tulosaluejohtajien kanssa laatinut investointiesityksen vuosille 2020 - 2022. Investointiesitys on osa sivistyspalveluiden kehittämisen kokonaisuutta, jonka tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä laadukas opetus. Investointiehdotukset esityslistan liitteenä.

 

 

2020

2021

2022

Yhtenäiskoulun teknologiahankinnat

10.000

 

 

Omatoimikirjasto

20.000

 

 

Majavan päiväkodin sisätilat

50.000

 

 

Uimahallin sähköinen lippu- ja kassajärjestelmä

18.000

 

 

Koulujen liikuntasalien varusteet

10.000

 

 

Ohjelmateltan kalusteet ja huolto

10.000

 

 

Moukarihäkki

 

20.000

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Juha Leppialho, sivistystoimenjohtaja, juha.leppialho@padasjoki.fi

Sivistysjohtaja: Lautakunta päättää hyväksyä investointiohjelman vuosille 2020-2022. Lautakunta päättää esittää ohjelmaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle osaksi vuoden 2020 talousarviota.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Merkittiin pöytäkirjaan, että kirjastonjohtaja Taru Tanska poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).