Sivistyslautakunta, kokous 28.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Toteuma 1-3-2020

PADDno-2020-139

Valmistelija

  • Kari Miettinen, rehtori, kari.miettinen@padasjoki.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että toimialojen ja tulosyksiköiden tulee seurata toiminnallisten tavoitteiden ja talouden toteutumista sekä raportoida toteutuneesta lautakunnalle.

Lautakunnat raportoivat euromääräisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kunnanhallitukselle kolmen kuukauden välein.

Sivistyslautakunnan talousarvion euromääräisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen yhteenveto 1.1. - 31.3.2020 on liitteenä.

Taloudellisesti vuosi 2020 on alkanut suunnitelman mukaan. Toiminnallisten tavoitteiden osalta todetaan, että vuosi on alussa ja tavoitteiden toteutuminen etenee alustavan suunnitelman mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Miettinen, rehtori, kari.miettinen@padasjoki.fi

Lautakunta merkitsee talousarvion ja tavoitteiden toteutumisen hyväksyttynä tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).