Sivistyslautakunta, kokous 22.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Tiedoksisaantiasiat

Perustelut

Padasjoen kunnan luottamushenkilöiden lastenhoito.

Padasjoen Vanhempainyhdistyksen aloite koskien päivähoito-oikeutta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Miettinen, rehtori, kari.miettinen@padasjoki.fi

Merkitään asiat tiedoksi.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisäksi merkittiin tiedoksi että koulusihteerin sijainen aloittaa 28.9.2020 ja uusi sivistysjohtaja 26.10.2020.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).