Sivistyslautakunta, kokous 20.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Tiedoksisaantiasiat

Perustelut

Kirjastonjohtaja aloittaa työt 14.6.2021

Varhaiskasvatusoikeuden päättyminen

Sivistyslautakunnalle on annettu tiedoksi kokouksessa 22.9.2020 §46 Padasjoen Vanhempainyhdistyksen aloite koskien päivähoito-oikeutta. Varhaiskasvatusoikeus päättyy, kun lapsi aloittaa perusopetuksen. Varhaiskasvatusjohtaja selvittää asiaa kokouksessa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouni Häkkinen, jouni.hakkinen@padasjoki.fi

Merkitään asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Lisäksi merkittiin tiedoksi, että seuraava kokous pidetään 15.6.2021 klo. 17:00

Merkittiin pöytäkirjaan, että varhaiskasvatuksenjohtaja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).