Sivistyslautakunta, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Tiedoksisaantiasiat

Perustelut

Sivistysjohtajan tehtävien hoitaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Miettinen, rehtori, kari.miettinen@padasjoki.fi

Merkitään asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisäksi sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen kirjastonjohtajalta seuraavaa: "Kirjastoauton hankinta sai aikanaan avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä 95 000 euroa, mutta auto oli käytössä alle 15 vuotta, joten on mahdollista, että avustusta peritään takaisin. Kirjastonjohtaja on pyytänyt ministeriöstä lisätietoja perittävästä määrästä ja sen laskentatavasta." 

Lisäksi merkittiin pöytäkirjaan, että tämä pykälä käsiteltiin viimeisenä kokouksessa ja Ilari Lahtinen, Taru Tanska ja Pauliina Koskela poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.55. 

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).