Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 3.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Tiedoksisaantiasiat

Perustelut

Kuljetusliike Matti Pykälistö Oy on toimittanut Syrjäinmäen soranottoalueella olevan siirrettävän murskausaseman ympäristölupaan liittyvän melumittausraportin. Melumittaus on suoritettu alueen murskaustoiminnan melusta tulleen valituksen johdosta. Ympäristölupapäätöksen lupamääräys 3 edellyttää melutason selvittämistä ulkopuolisen asiantuntijan toimesta, mikäli on perusteltua syytä epäillä melutasojen ylittyneen.

Mittauksen suoritti Taratest Oy 21.8.2020.

Maa-aineskatselmusten muistioita:

Iso-Häkkä 12:37, Jussila 9:34 PADDno 2020-176
15.5.2020 ja 20.5.2020

Rantala 6:234 PADDno 2020-177
18.5.2020

Jalli 7:82 / myös ympäristölupa PADDno 2020- 249
26.8.2020

Muistiot luettavissa jaetussa kansiossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Pasanen, rakennustarkastaja, lauri.pasanen@padasjoki.fi

Merkitään asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisäksi merkittiin tiedoksi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden selvityspyyntö Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä 2.7.2020 § 24 koskien rakennustarkastan päätöstä maisematyölupaan 2018-0012.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).