Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 3.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Rakennus- ja ympäristölautakunnan toteuma 30.6.2020

PADDno-2020-242

Valmistelija

  • Pia Mustisto, hallintosihteeri, pia.mustisto@padasjoki.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että toimialojen ja tulosyksiköiden tulee seurata toiminnallisten tavoitteiden ja talouden toteutumista sekä raportoida toteutuneesta lautakunnalle.
Lautakunnat raportoivat euromääräisten ja toiminnallisten tavoitteiden totetumisesta kunnanhallitukselle kolmen kuukauden välein.

Rakennus ja ympäristölautakunnan talousarvion euromääräisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen yhteenveto 1.1. - 30.6.2020 liitteenä.

Taloudellisesti alkuvuosi 2020 on toteutunut pääosin suunnitelman mukaan, toteuma on alle 50 %. Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen etenee kevään koronaepidemian hidastamana. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Pasanen, rakennustarkastaja, lauri.pasanen@padasjoki.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee toteuman tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

taloussihteeri, kh

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).