Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 15.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Tiedoksisaantiasiat

Valmistelija

  • Piritta Siren, vs. Ympäristösihteeri, piritta.siren@padasjoki.fi

Perustelut

ELY:n lausunnot ruoppausilmoituksiin 5kpl

Kuljetusliike M. Pykälistön melumittausraportti korjaustoimenpiteiden jälkeen

Viranhaltijapäätökset meluilmoituksiin 2 kpl

 

Ilmoitukset on nähtävänä jaetussa kansiossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Pasanen, rakennustarkastaja, lauri.pasanen@padasjoki.fi

Merkitään asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).