Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 15.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Talousarvio ja investoinnit 2021 rakennus- ja ympäristölautakunta

PADDno-2020-310

Valmistelija

  • Lauri Pasanen, rakennustarkastaja, lauri.pasanen@padasjoki.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille laadintaohjeet talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman laatimiseksi. Käyttömenoihin on edellytetty 2% säästö. Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvio on laadittu annettujen talousarvioohjeiden mukaisesti.

 

Käyttötaloudessa on välttämättömät korotukset kuten palveluiden ostoihin ja palkkoihin huomioitu.

Investointeihin 2021 ehdotetaan Kiinteistöveroprojektiin 65 000. Projektilla on tarkoitus aloittaa kiinteistöjen tarkastus ja vertaus kiinteistöverokertymään.

Rakennusvalvonnan vanhan arkiston siirtämiseksi sähköiseen muotoon ehdotetaan 40 000 varattavaksi 2021 investointeihin.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Pasanen, rakennustarkastaja, lauri.pasanen@padasjoki.fi

Lautakunta hyväksyy osaltaan käyttötalouden budjetin 2021 ja investointiehdotukset ja esittää niitä hallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kh, taloussihteeri

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).