Kunnanvaltuusto, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Muut asiat

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Muut mahdolliset asiat

Ehdotus

Kirjataan muut mahdolliset esitykset ja päätökset.

Päätös

Valtuutettu Janne Rajala tiedusteli, miten Taruksen aluetta koskevat neuvottelut ovat edenneet. Kunnanjohtaja Petri Koivula ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Räsänen kertoivat mm., että neuvottelut on käynnistetty maaliskuun alussa. 

Valtuutettu Silja Savola esitti, että Taulun teollisuusalueelle pystytettäisiin mainostaulu, josta ilmenisivät alueen vapaat tontit. Lisäksi hän esitti, että Padasjoen kunnalle kehitettäisiin oma viiri.

Valtuutettu Janne Rajala esitti epäilyksensä Padaspaletin kyvystä työllistää henkilöitä järkevästi.  Lisäksi hän esitti huolensa muutamista rakenteellisista seikoista liittyen teollisuushalliin, jossa Padaspaletti toimii. 

Valtuutettu Eeva-Riitta Kusmin tiedusteli, millaisiin toimiin on ryhdytty koulujen avaamiseksi. Vs. sivistysjohtaja Kari Miettinen vastasi kysymykseen. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).