Kunnanvaltuusto, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdolliset asiat. 

Ehdotus

Pöytäkirjaan kirjataan tehdyt esitykset ja päätökset. Keskusteluja ei kirjata. 

Päätös

Valtuutettu Tiina Aarto esitti, että pusikoituneita Kankaantien reunoja pikaisesti siistitään. 

Valtuutettu Mira Vilkman teki seuraavat esitykset: 

Rakennustarkastaja ottaa puheluita vastaan hyvin rajoitetusti. Niitä tulisi ottaa vastaan vähintään 2-3 päivänä viikossa.

Kunnan tulisi järjestää tuulimyllyjä koskeva yleisötilaisuus, jossa olisi läsnä asiantuntijoita sekä asiaa kannattavilta että vastustavilta tahoilta.

Liikenne Kauppatien ympäristössä on sekavaa ja turvatonta, kunnanhallituksen on puututtava asiaan. Puheenjohtaja totesi, että asia tulee osoittaa teknisen lautakunnan selvitettäväksi. 

Taulun alueesta tulisi muodostaa portti Padasjoelle. Paikassa, jossa nyt on Taulun teollisuusalueen yritykset sisältävä opaste, voisi olla myös esim. lipputanko Padasjoki -viireineen sekä opaste, josta ilmenevät keskustan yritysten tiedot. Aluetta suunnittelemaan voisi perustaa työryhmän tai palkata ammattilaisen. Myös tämän esityksen puheenjohtaja totesi kuuluvan teknisen lautakunnan tehtäviin. 

Seuraavan kunnanhallituksen ideoitavaksi Vilkman esitti hyvää työtä tehneen kunnan työntekijän palkitsemisen esim. keväisin ja syksyisin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).