Kunnanvaltuusto, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kuntavaalien 2021 tulos Padasjoella

PADDno-2021-213

Valmistelija

 • Kristiina Laakso, Hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Kunnan keskusvaalilautakunta 16.6.2021 § 18:

Vaalilain 95 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen 3. päivänä vaalipäivän jälkeen viimeistään kello 18 aloitettavassa kokouksessaan.

Kunnan keskusvaalilautakunnan on viipymättä:

1) julkaistava vaalien tulos laittamalla sen sisältävä pöytäkirja valitusosoituksineen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle seitsemän päivän ajaksi;

2) annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään valtuustolle ja tiedotettava siitä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset kunnassa saatetaan tiedoksi; sekä

3) annettava tieto vaalien tuloksesta oikeusministeriölle sen määräämällä tavalla.

Ehdotus: Keskusvaalilautakunta

 1. suorittaa tarvittavat arvonnat
 2. julkaisee vaalien tuloksen liitteiden mukaisena
 3. antaa luettelon valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään valtuustolle  
 4. tiedottaa vaalien tuloksesta Padasjoen Sanomissa sekä kunnan internetsivuilla
 5. antaa tiedon vaalien tuloksesta oikeusministeriölle sen määräämällä tavalla.

Päätös: Keskusvaalilautakunta

 1. suoritti arvonnat, joiden tulokset ilmenevät liitteestä  äänimäärä- ja vertauslukutasatilanteet.
 2. päätti julkaista seuraavat liitteet:

       Ehdokkaat vertausluvuittain

       Ryhmittäin ehdokkaiden äänet

       Valitut valtuutetut ja varavaltuutetut vertausluvuittain

       Mitättömät äänestysliput perusteittain

       Äänestysaktiivisuus kunnassa

       Äänestysaktiivisuus sukupuolen mukaan

       Ryhmien kannatus ja muutos edellisistä vaaleista

                                                                       

Lisäksi keskusvaalilautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen kohdat 3 – 5.                                                                                       

 

 

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta: Kunnanvaltuusto merkitsee tiedokseen kuntavaaleissa 2021 valitun Padasjoen kunnanvaltuuston kokoonpanon liitteen mukaisena. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).