Kunnanvaltuusto, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Arviointikertomus 2020

PADDno-2021-105

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Varpu Vilkko, varpu.vilkko@bdo.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laatimisen.

Ehdotus

Esittelijä

Varpu Vilkko, varpu.vilkko@bdo.fi

Arviointikertomuksen laatimista jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Varpu Vilkko, varpu.vilkko@bdo.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laatimista.

Ehdotus

Esittelijä

Varpu Vilkko, varpu.vilkko@bdo.fi

Arviointikertomuksen laatimista jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Varpu Vilkko, varpu.vilkko@bdo.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laatimista

Ehdotus

Esittelijä

Varpu Vilkko, varpu.vilkko@bdo.fi

Tarkastuslautakunta päättää: 

  • hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2020
  • esittää arviointikertomuksen vuodelta 2020 kunnanvaltuustolle tiedoksi ja
  • esittää kunnanvaltuustolle, että arviointikertomus lähetetään kunnanhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin

Perustelut

Kuvaus tarkastuslautakunnan pöytäkirjan mukaan. 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta: Kunnanvaltuusto merkitsee tiedokseen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020 sekä lähettää arviointikertomuksen kunnanhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Asko Ojala esitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).