Kunnanvaltuusto, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Muut asiat

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Ehdotus

Kirjataan mahdolliset esitykset ja päätökset. Keskusteluja ei kirjata. 

Päätös

Valtuutettu Kati Liikonen teki seuraavat esitykset: 

1) Padasjoen keskustan tila on huolestuttava. Se on täynnä tyhjää liiketilaa ja kylä yleisilme on ankea. Siksi esitän perustettavaksi monialaista työryhmää selvittämään Padasjoen keskustan elävöittämistä. Mukaan ryhmään tulee kutsua esim: keskustassa toimivia yrittäjiä, järjestöjä, kunnan edustus sekä keskustassa asuvia kuntalaisia. 

2) Luottamushenkilöiden lastenhoidon järjestäminen luottamustehtävien ajaksi. Kuntalain mukaan luottamushenkilöille on maksettava korvaus esim. lastenhoidosta aiheutuvista kustannuksista luottamustehtävien ajalta. Näin Padasjoella jo toimitaankin, mutta luottamushenkilömaksut tilitetään luottamushenkilöille vain 2 kertaa vuodessa. Se on monelle vähävaraiselle pitkä aika odotella rahaa esim lastenhoitoon käytetyistä maksuista. Luottamushenkilön näkökulmasta se tarkoittaa pahimmillaan sitä, että joutuu valikoimaan mihin kokouksiin pääsee, jos lastenhoitoa ei ole sillä hetkellä varaa maksaa itse. Siksi esitin, että asiaa mietittäisiin luottamushenkilöiden kannalta jotenkin toimivammaksi. 

Varavaltuutettu Pekka Salonen esitti, että kunnan ja VAPO:n välinen kaukolämpösopimus otetaan tarkasteluun tämän vuoden aikana.

Valtuutettu Tiina Aarto esitti, että Kaunismäen tontti erotetaan laadittavana olevasta kaavasta, millä taataan, että alue jää kuntalaisten käyttöön. Hän toivoi valtuutettujen evästystä kaavatoimikunnalle. Janne Rajala ja Mira Vilkman kannattivat Aarron esitystä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Räsänen totesi, että asiasta on syytä keskustella valtustoseminaarissa.  

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).