Kunnanhallitus, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän päätöksistä 7.8.2020 § 12 ja § 13 valittaminen

PADDno-2020-263

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous on 7.8.2020 päättänyt ostaa Hollolan sote-keskus -kiinteistön sen valmistuttua vuonna 2021 (yhtymäkokous 7.8.2020 § 12) ja toteuttaa Lahden Nastolaan sote-keskus -kiinteistön uudisrakentamishankkeen (yhtymäkokous 7.8.2020 § 13).

Päätöksentekomenettelyssä ei ole noudatettu yhtymän perussopimusta.

Yhtymän perussopimuksen 2. luvun 7 §:n 4 momentti määrää seuraavasti:

”Tullakseen hyväksytyksi päätös edellyttää, että sitä kannattaa yhtymäkokouksessa tämän asian käsittelyssä kokouksessa edustettuina olevista äänistä vähintään puolet ja vähintään kolmasosa asian käsittelyyn osallistuvista kunnista.”

Yhtymäkokouksen päätös on syntynyt äänestyksen jälkeen. Äänestyksessä päätöksen puolesta on annettu 131 ääntä ja vastaan 70 ääntä. Päätöksen puolesta äänestäneitä kuntia on ollut kolme (3) ja vastaan äänestäneitä kuntia on ollut seitsemän (7). Perussopimuksen edellytys siitä, että päätöstä tulee kannattaa vähintään kolmasosa asian käsittelyyn osallistuneista kunnista ei siten ole täyttynyt.

Perussopimuksen päätösmenettelyä koskeva määräys on otettu perussopimukseen turvaamaan muiden osakaskuntien asemaa kuntayhtymässä, jossa suurimmalla omistajakunnalla, Lahdella, on käytössään yli puolet yhtymäkokouksessa käytettävistä äänistä (105/201) ja kahdella suurimmalla kunnalla, Lahdella ja Hollola, yhtymähallituksen paikoista yli puolet (5/9 / Lahti 3 – Hollola 2).

Perussopimuksen määräyksen tarkoitus on toimia yhtymän muiden osakaskuntien vähemmistösuojana. Mikäli yhtymäkokouksen päätöksissä noudatettu päätöksentekomenettely hyväksyttäisiin, johtaisi se siihen, että yhtymän muilta osakaskunnilta poistuisi perussopimukseen otettu ja sen syntymisen edellytyksenä ollut vähemmistösuoja.

Noudatetun päätöksentekomenettelyn hyväksyminen tarkoittaisi myös sitä, että yhtymän suurin omistajakunta Lahti voisi yksin tehdä yhtymäkokouksissa päätökset riippumatta siitä ovatko muut omistajakunnat niitä vastaan.

Koska päätöksentekomenettelyssä on rikottu perussopimusta ja koska päätösten osalta noudatetun perussopimuksenvastaisin menettelyn hyväksyminen tarkoittaisi perussopimukseen otetusta vähemmistösuojasta luopumista, on Padasjoen kunnan välttämätöntä valittaa yhtymäkokouksen päätöksistä hallinto-oikeuteen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän päätöksistä 7.8.2020 § 12 ja § 13 Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle liitteenä olevien valituskirjelmien sisältöiset valitukset. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).