Kunnanhallitus, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

PADDno-2020-255

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Lausunnot otsikon mukaisesta lakipaketista on pyydetty toimittamaan 25.9.2020 mennessä. Liitteen mukaisen lausunnon on valmistellut Päijät-Hämeen liitto ja siinä on kiinnitetty huomiota erityisesti maakunnan kuntien, asukkaiden ja palvelutuotannon näkökulmiin. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus päättää antaa sosiaali- ja terveysministeriölle, sisäministeriölle ja valtiovarainministeriölle liitteen mukaisen lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi.   

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).