Kunnanhallitus, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Yhtymäkokousedustajan nimeäminen PHHYKY

PADDno-2019-90

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallintojohtaja Veli Penttilä on osoittanut jäsenkunnille seuraavan kirjeen:

"Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 14.10.2019 kello 9 alkaen. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenkuntien kirjaamoihin 23.9.2019 sähköisesti ja paperikappaleena.

Yhtymäkokousedustajien lukumäärän määräytymisperusteet on määritelty yhtymän perussopimuksen 7 §:ssä. Perussopimuksen mukaan edustajalle voidaan valita henkilökohtainen varaedustaja. Edustajan on osoitettava valtuutensa viimeistään ennen yhtymäkokouksen alkua.

Pyydän ilmoittamaan kuntanne edustajat ja mahdolliset varaedustajat yhteystietoineen (sähköpostiosoite ja postiosoite) valintapäätöksenne jälkeen kirjaamo@phhyky.fi"

Perussopimuksen mukaan Padasjoen kunnasta valitaan yhtymäkokoukseen kaksi edustajaa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus nimeää 14.10.2019 järjestettävään Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukseen kaksi edustajaa ja heille varaedustajat.  

Päätös

Edustajiksi nimettiin Tiina Aarto (Seija Karevaara) ja Suvi Ahola (Niina Ojala).