Kunnanhallitus, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 LISÄPYKÄLÄ: Tarjouksen tekeminen kiinteistöstä (lisäpykälä)

PADDno-2019-99

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Padasjoen kunta on pyytänyt hinta-arviot Veikko Suokkaan kuolinpesän omistamista tiloista Anttila 576-404-9-24 ja Anttilanpelto 576-404-9-197. Tilat sijaitsevat osoitteessa Laivarannantie 12. Tarkoituksena on hankkia kyseiset tilat kunnan omistukseen Laivarannan kehittämiseksi.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus päättää tarjota Veikko Suokkaan kuolinpesälle 55.000 euroa tiloista Anttila 576-404-9-24 ja Anttilanpelto 576-404-9-197.   Mikäli myyjä hyväksyy tarjouksen, kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan laatimaan kauppakirjan, jossa määritellään kaupan tarkemmat ehdot.  

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi asian ylimääräisenä käsiteltäväksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.