Kunnanhallitus, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kuntaliiton maakuntatilaisuus

PADDno-2019-82

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Kuntaliiton maakuntatilaisuus järjestetään 25.10.2019 Lahdessa Ravintola Voiton auditoriossa. Tilaisuuden ohjelma on liitteenä. 

Kunta voi kunnanjohtajan lisäksi nimetä tilaisuuteen neljä edustajaa, joihin voi lukeutua sekä luottamushenkilöita että viranhaltijoita.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus nimeää Kuntaliiton maakuntatilaisuuteen kunnanjohtajan lisäksi neljä henkiöä. 

Päätös

Tilaisuuteen nimettiin Antti Räsänen, Suvi Korelin, Ilkka Mertsalmi, Heikki Toivonen ja varalle Rauno Hännikäinen.