Kunnanhallitus, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Kunnanjohtajan tehtävänkuvaus

PADDno-2019-83

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Hallintosäännön 45 §.n mukaan toimenkuvauksessa määritellään henkilön asema ja tehtävät toimialalla ja hänen vastuualueensa ja avaintuloksensa. Toimenkuvaukset tarkistetaan kehityskeskustelujen yhteydessä vuosittain. Tarkistus tehdään myös henkilömuutosten ja tehtävämuutosten yhteydessä. 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja ovat käyneet kehityskeskustelun 30.9.2019 sekä laatineet toimenkuvan, jonka hyväksymisestä päättää kunnanhallitus. Tehtävänkuvaus on liitteenä.   

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtajan tehtävänkuvauksen liitteen mukaisena. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.