Kunnanhallitus, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kameravalvonta

PADDno-2019-31

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha-Pekka Ristola, tekninen johtaja, juha-pekka.ristola@padasjoki.fi

Perustelut

Viria Oy on laatinut tarjouksen (LIITE )  Padasjoen kunnan keskeisille kiinteistöille kameravalvonnan hallittuun luomiseen. Tarjouksessa esitetyssä mallissa yksiköiden (esim. koulut) omat ja erilliseset järjestelmät korvataan yhdellä keskitetyllä järjestelmällä, jonka valvonta ja katsomisoikeudet ovat nk. selainpohjaisia. Myös tideontallennus on nk. pilvipalvelu eikä se täten rasita kunnan muita ATK-tallennintiloja/järjestelmiä eikä tiedonsiirtoa. Kamerat varusteineen ja tarvikkeineen on jo valmiiksi kilpailutettu KL-kuntahankintojen toimesta (LIITE 60). Tarjouksessa esitetään myös huoltopalvelu (LIITE 76) hintatietoineen.

 

Ehdotus

Esittelijä

Juha-Pekka Ristola, tekninen johtaja, juha-pekka.ristola@padasjoki.fi

Lautakunta hyväksyy VIria Oy:n tarjouksen liitteiden 1, 60 ja 76 mukaisesti kuukausierällä 1896,95 (ALV 0 %) sekä kertaluonteiset käyttöönottomaksut liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Räsänen on hallintosäännön 39 §:n nojalla päättänyt asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunnanhallitus voi tehdä uuden päätöksen, pysyttää lautakunnan tekemän päätöksen, kumota sen, muuttaa sitä tai palauttaa asian teknisen lautakunnan päätettäväksi.

Viria Oy:n edustajat sekä tekninen johtaja saapuvat kunnanhallitukseen selostamaan asiaa. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus päättää asiasta kokouksessa käydyn keskustelun perusteella.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että uimahalliin voidaan kamerat hankkia välittömästi, mikali se on välttämätöntä. Muilta osin asia palautetaan tekniselle lautakunnalle.