Kunnanhallitus, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Hallintokuntien pöytäkirjat

PADDno-2019-93

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Hallintokuntien pöytäkirjat

Tekninen lautakunta  4.9.2019
Sivistyslautakunta  5.9.2019
Rakennus- ja ympäristölautakunta  9.9.2019 ja 24.9.2019
Tarkastuslautakunta 19.9.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei se vaadi teknisen lautakunnan, sivistyslautakunnan eikä rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä käsiteltäviksi sekä merkitsee tiedokseen tarkastuslautakunnan pöytäkirjan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.