Kunnanhallitus, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Edustajan nimeäminen laajamittaisen maahantulon alueelliseen yhteistyöryhmään - Päijät-Häme

PADDno-2019-78

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Hämeen ELY-keskus perustaa Päijät-Hämeeseen sekä Kanta-Hämeeseen laajamittaisen maahantulon yhteistyöryhmät. Ne korvaavat vuonna 2015 perustetun, koko ELY-alueen kattavan yhteistyöryhmän. Ryhmät perustetaan toistaiseksi. 

Päijät-Hämeen yhteistyöryhmän tehtävänä on valmistella maakuntaan laajamittaisen maahantulon varautumisstrategia. ELY-keskus pyytää mm. kuntia nimeämään työryhmään edustajan sekä varaedustajan. Kunnat voivat nimetä myös yhteisen edustajan. Asiaa selostetaan tarkemmin liitteessä.   

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus nimeää edustajan ja edustajan varahenkilön Päijät-Hämeen yhteistyöryhmään. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita kunnan edustajaksi Päijät-Hämeen yhteistyöryhmään Antti Räsäsen ja varalle Eeva-Riitta Kusminin.