Kunnanhallitus, kokous 31.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Viranhaltijapäätökset

PADDno-2020-120

Valmistelija

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Perustelut

Kunnanjohtaja

§ 4 Päivähoidon maksujen perimättä jättäminen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).