Kunnanhallitus, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Teknisen johtajan vaali

PADDno-2020-112

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Padasjoen kunnan teknisen johtajan virka oli haettavana 12.3.2020 mennessä. Koulutusvaatimuksena on vähintään insinöörin tutkinto. Lisäksi edellytetään kokemusta teknisen toimen suunnittelu-, valvonta- ja johtamistehtävistä. 

Määräaikaan mennessä virkaa haki 14 henkilöä, joiden hakemukset on toimitettu kunnanhallitukselle sähköpostitse.   

Ehdotus

Esittelijä

Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus valitsee teknisen johtajan virkaa hakeneista haastatteluihin kutsuttavat. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt. 

Liukko Jyri

Kaikkonen Ari-Pekka

Komsi Jari

Närvänen Jari

Koukka Salla  

Valmistelija

Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Kunnanhallitus haastatteli viran hakijoita 26.3 ja 27.3.  Viimeinen haastattelu järjestetään 31.3. ennen kunnanhallituksen kokousta. 

Ehdotus

Esittelijä

Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus päättää, miten asiassa edetään. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että henkilöarviointeihin lähetetään Jari Komsi, Jari Närvänen ja Jyri Liukko. Esityksensä kunnanvaltuustolle valittavasta henkilöstä kunnanhallitus tekee saatuaan henkilöarvioinnin tulokset. 

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Kunnanhallitus valitsi haastatteluista edelleen henkilöarviointeihin seuraavat henkilöt: Jari Komsi, Jyri Liukko ja Jari Närvänen.  Ennen arviointeja Jari Närvänen ilmoitti, ettei hän ole enää käytettävissä. 

Personnel suorittaa henkilöarvioinnit siten, että viimeinen toteutetaan 22.4.2020. Arviointitulokset toimitetaan kunnalle 24.4.2020.  

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Henkilöarvioinnin perusteella kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tekniseksi johtajaksi valitaan Jari Komsi  6 kuukauden koeajalla.  

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).