Kunnanhallitus, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Talousarvion toteutuminen 31.3.2020

PADDno-2020-142

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Talousarvion toteutumavertailu ajalta 1.1. – 31.3.2020 on jaettu oheismateriaalina.  Toimintatuottoja kirjattiin 0,6 milj. euroa, joka on 17,9 % talousarvion 2020 mukaisista tuotoista. Toimintakuluja puolestaan kirjattiin vastaavana aikana 5,5 milj. euroa, 23,6 % koko vuoden arvioiduista menoista. 

Verotuloja on arvioitu vuonna 2020 kertyvän yhteensä 11 milj. euroa. Maaliskuun loppuun mennessä kunnalle oli tilitetty tuloarviosta 24,3 %. Kunnallisveron tuotto on vuoden 2019 tulorekisteriuudistuksen ja verokorttiuudistuksen aiheuttamista häiriöistä palautunut normaalitasolle. Kuluvan vuoden koronakriisi tulee jälleen vähentämään paitsi kunnallisveron myös yhteisöveron tilitysten tasoa. Tämä aiheuttaa tarpeen tarkastella kuluvan vuoden talousarviota kriittisesti.

Valtionosuuksista, joita talousarvioon on merkitty 10,3 milj. euroa, oli maaliskuun loppuun mennessä kertynyt 25,1 %.

Investointeihin oli 31.3. mennessä käytetty yhteensä 94.000 euroa (alv 0 %), josta 34.000 euroa (alv 0 %) Kuntalan neuvotteluhuoneen saneeraukseen.   

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumisen 31.3.2020.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).