Kunnanhallitus, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintakertomus- ja suunnitelma

PADDno-2020-88

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Padasjoen kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto on toimittanut kunnanhallitukselle liitteen mukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2019
sekä liitteen mukaisen toimintasuunnitelman vuodelle 2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen vanhus- ja vammaisneuvoston toimintakertomuksen vuodelta 2019
ja toimintasuunnitelman vuodelta 2020.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).