Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Kuntakeskuksen elävöittäminen

PADDno-2020-272

Perustelut

Valtuutettu Kati Liikonen teki valtuuston kokouksessa 14.9.2020 seuraavan esityksen: "Padasjoen keskustan tila on huolestuttava. Se on täynnä tyhjää liiketilaa ja kylän yleisilme on ankea. Siksi esitän perustettavaksi monialaista työryhmää selvittämään Padasjoen keskustan elävöittämistä. Mukaan ryhmään tulee kutsua esim: keskustassa toimivia yrittäjiä, järjestöjä, kunnan edustus sekä keskustassa asuvia kuntalaisia." 

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus nimeää monialaisen työryhmän selvittämään kuntakeskuksen elävöittämistä. Esitykset työryhmältä pyydetään 31.10.2020 mennessä. 

Päätös

Kunnanhallitus valitsi työryhmään seuraavat henkilöt: Ari-Matti Pyyhtiä (pj), Petri Koivula (siht.), Sirkka-Liisa Heinonen, Birgitta Heino-Toivonen, Markku Lahtinen, Jaana Tanner, Raija Meronen, Paula Mertsalmi, Silja Savola ja Tiina Aarto. Lisäksi päätettiin, että työryhmällä on oikeus täydentää itseään.  

Esitykset työryhmältä pyydetään 31.10.2020 mennessä. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).