Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Edustajien valinta Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ylimääräiseen yhtymäkokoukseen

PADDno-2020-276

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Lahden kaupunginhallitus on 24.8.2020 § 199 päättänyt vaatia Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ylimääräisen yhtymäkokouksen koolle kutsumista puheenjohtajavaalin toimittamiseksi ja muiden yhtymän hallituksen esittämien asioiden käsittelemiseksi.

Perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle hallitus. Äänimäärältään vähintään yhden kolmasosan (1/3) osuutta edustavien jäsenkuntien tai yhtymähallituksen sitä vaatiessa pidetään yhtymäkokouksen päätösvaltaan kuuluvien asioiden käsittelyä varten ylimääräisiä yhtymäkokouksia.

Hyvinvointikuntayhtymän hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtymäkokouksen maanantaina 2.11.2020 kello 9.30 alkaen.


 

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus nimeää Padasjoen kunnan edustajat 2.11.2020 järjestettävään Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ylimääräiseen yhtymäkokoukseen.   

Päätös

Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ylimääräiseen yhtiökokoukseen Tiina Aarron (varalla Eeva-Riitta Kusmin) ja Antti Räsäsen (varalla Petri Koivula).

  


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).