Kunnanhallitus, kokous 2.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Joukkoliikenteen järjestämismalli

PADDno-2019-162

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Padasjoen kunnan joukkoliikenteen järjestämismallina on markkinaehtoinen malli. Kyseisessä mallissa liikenteenharjoittajat vastaavat liikenteen suunnittelusta ja hinnoittelusta. Mallissa toimivaltaisen viranomaisen mahdollisuudet säännellä liikennettä ovat vähäiset eikä viranomainen voi maksaa markkinaehtoiseen liikenteeseen tukea. Markkinaehtoisessa mallissa tilaaja voi suunnitella tarjonnan reittikohtaisesti palvelutasotavoitteen mukaisesti ja liikenteenharjoittajalla on taloudellinen kannuste hoitaa asiakaspalvelu ja liikenteen laatu mahdollisimman hyvin. 

Joukkoliikenteen järjestämistapana bruttomallissa viranomainen kerää lipputulot ja maksaa liikennöintikorvauksen. Bruttomallin etuina ovat viranomaisen päättämä ja tasapuolinen palvelutaso, liikennesuunnitteluyhteys maankäytön ja palvelujen suunnitteluun eikä liikennöitsijällä ole lipputuloriskiä. Bruttomalli kuitenkin vaatii liikenteen suunnitteluun resursseja ja liikenteenharjoittajien mahdollisuudet toiminnan kehittämiseen ovat pienet.

Joukkoliikennelogistikko Katja Suhonen saapuu kokoukseen selvittämään asiaa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja teki kokoksessa seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 

1. Padasjoen kunta menee mukaan kilpailutukseen bruttomallia noudattaen, 

2. Padasjoelle tulevat linjat tulee kilpailuttaa erillisinä linjoina, jotta kaikilla toimijoilla on mahdollisuus tarjouksen tekemiseen. Ei siis tule kilpailuttaa liian suurina kokonaisuuksina. Kunta edellyttää joukkoliikennelautakunnan käyvän markkinavuoropuhelun liikennöitsijöiden kanssa ja

3. Mikäli joukkoliikennelautakunnan ja liikennöitsijän kanssa päästään sopimukseen, bruttomallin liikennöinti tulee aloittaa samaan aikaan kuin Asikkalassa.   

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.