Kunnanhallitus, kokous 18.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Vuoden 2020 talousarvion investointiosaan kohdistuvat säästöt

PADDno-2020-164

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Vs. tekninen johtaja Lauri Pasanen on osoittanut kunnanhallitukselle seuraavan kirjelmän: "Padasjoen kunnanjohtaja on nostanut johtoryhmän keskusteluissa esille kunnan talouden tasapainottamisen koronapandemian vuoksi. Koska kunnan tulot tulevat jäämään alle arvioidun ja toisaalta sote-puolen menot kasvavat, on nostettu esille, että säästökohteita mm. investoinneista tulisi löytää. Tätä varten kunnan tekniseltä toimelta on pyydetty esitys vuoden 2020 investointien leikkaamiseksi. Jotta investointeja voidaan valmistella asianmukaisessa aikataulussa eteenpäin, on tärkeää, että toteutettavista investoinneista tehdään nopeat päätökset. Teknisen toimen tulee tietää ennen kesää mitkä investoinnit tehdään valtuuston päätöksen mukaisesti ja mitkä investoinnit mahdollisesti muutetaan tai jätetään tekemättä.

Tekninen toimi on kokouksessaan 22.4.2020 päätynyt seuraavaan investointiohjelman muutokseen:

  • Paloaseman pesuhalli rakennetaan vain jos siihen osoitettu määräraha tuen kanssa riittää investoinnin kustannukseksi. Kunta on varannut investointiin 350 t euroa rahaa, palosuojarahaston päätöksen mukaan tukea saisi 220 t euroa (edellyttää että avustussummaa ei ole sidottu prosentuaalisesti rakentamiskustannuksiin). Näin ollen investoinnin kokonaiskustannus saisi olla enimmillään 570 t euroa, joka tapauksessa niin, että kunnan osuus 350 t euroa ei ylity. Tarkasteltava myös mahdollinen maatöiden irrottaminen urakasta erilliseksi urakaksi sekä suunnitelmien muutos muuttaa rakennus rakennettavaksi tasaiselle maalle.
  • Laajakaistaverkon rakentaminen puolitetaan 50 t euroon (päätetty 100 t €)
  • Päiväkodin investointiin menee ennalta arvioituna n. 10 t euroa enemmän kuin on arvioitu, siellä muutos on siis 10 t euroa korotusta (päätetty 50 t €)
  • Kuntalan investoinnista leikataan 40 t euroa (päätetty 80 t €)
  • Monitoimitalon investoinnista leikataan 30 t euroa (päätetty 50 t €)
  • Sataman investoinnista leikataan 50 t euroa (päätetty 100 t €)
  • Kaavateiden korjauksista leikataan 50 t euroa (päätetty 100 t €)
  • Sataman matkailupalveluinvestoinnit jätetään tekemättä (päätetty 25 t €)

Näistä syntyy yhteensä säästöä 235 t euroa, kun paloaseman pesuhalli rakennettaisiin sille varatulla määrärahalla (350 t €).

Liitteenä olevasta taulukosta näkyy vielä koko investointiohjelma ja muutoskohdat punaisella tarkennuksineen." 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2020 talousarvion investointiosaan tehdään liitteestä ilmenevät korjaukset.  

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.