Kunnanhallitus, kokous 18.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 LISÄPYKÄLÄ: Paloaseman kalustohallin rakentaminen (lisäpykälä)

PADDno-2019-100

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Mestarivalvonta Suontama & Valo Oy /Jouko Valo:

"Padasjoen tekninen toimi / tekninen johtaja Juha-Pekka Ristola tilasi 19.2.2020 Mestarivalvonta Suontama & Valo Oy:ltä kalustohallin kilpailutuksen ja rakennusaikaisen valvonnan.

Kalustohallin pääpiirustukset ja rakennustapaselosteen on laatinut Arkkitehtitoimisto Arkviiri Oy / arkkitehti SAFA Risto Tulonen.

Mestarivalvonta Suontama & Valo Oy /Jouko Valo laati kalustohalli hankkeen tarjouspyyntöasiakirjat ja julkaisi HILMAssa (julkiset hankintailmoitukset) kansallisen ennakkoilmoituksen 23.3.2020 ja kansallisen hankintailmoituksen 24.3.2020 ja hankintailmoituksen korjauksen 15.4.2020 (pohjatutkimusraportin lisäys).

Hankintailmoituksen julkaisun jälkeen Jouko Valo lähetti sähköpostitse suoraan tarjouspyynnöt kuudelle (6) rakennusliikkeelle, joiden joukossa oli yksi Padasjokelainen rakennusurakoitsija. Lisäksi hankkeen HILMA ilmoituksesta Valo ilmoitti kahdelle muulle Padasjokelaiselle rakennusurakoitsijalle.

Tarjouspyyntö oli hankkeen kokonaisurakkatarjouksesta, sisältäen vanhan autotallirakennuksen purkamisen ja kalustohallin rakentamisen valmiiksi toimintakuntoon saatettuna. Harjoitustornista tarjouspyyntöön / urakkaan sisältyy vain pohjalaatta. Varsinainen harjoitustorni oli eritelty tilaajan erillishankinnaksi. 

Tarjouspyynnössä tarjousten jättöajaksi oli määrätty 24.4.2020 klo 15.00 mennessä sähköpostitse Padasjoen kunnan kirjaamoon (kirjaamo(at)padasjoki.fi) ja jokke(at)msvoy.fi.

Määräaikaan mennessä saapui seitsemän (7) tarjousta, jotka lueteltu alla halvimmasta – kalleimpaan. Tarjousten avaus oli 27.4. klo 12.00. Avaustilaisuudesta on tehty pöytäkirja.

1.    Rakennusliike Mestaritiimi Oy    499 000 € alv 0%    618 760 € alv 24%

2.    Rakennusliike Mäkinen & Rantanen Oy    527 500 € alv 0%    654 100 € alv 24%

3.    Rakennuspalvelu H. Kangasvieri Oy    575 000 € alv 0%    713 000 € alv 24%

4.    Hämeenlinnan saneeraus- ja 
rakennuspalvelu        621 000 € alv 0%    770 040 € alv 24%
5.    Hämeen Rakennus ja Korjaus Oy    624 000 € alv 0%    773 760 € alv 24%

6.    Rakennusliike I. Laukkanen    693 000,50 € alv 0%    859 321 € alv 24%

7.    Rakennustoimisto Valve Oy    715 000 € alv 0%    886 600 € alv 24%

Kansallisessa hankintailmoituksessa tarjoavalta yritykseltä edellytettiin teknistä- ja taloudellista toteutusvalmiutta hankkeen suorittamiseen. Lisäksi tarjouksen hyväksymisperusteeksi oli määritelty halvin hinta.

Koska edullisin tarjous ylitti hankkeelle talousarvioon budjetoidun määrärahan palontorjuntarahaston avustus huomioiden, kalustohallin rakentamista käsitteli valmisteluryhmä kahdesti (5.5. ja 7.5.) kustannussäästöjen löytämiseksi. Valmisteluryhmään osallistui seuraavat henkilöt.
Ilkka Mertsalmi, kunnanvaltuuston pj. (molemmat ryhmät)
Jukka Kontra, kunnanvaltuuston jäsen (5.5.)
Antti Räsänen, kunnanhallituksen pj. (molemmat ryhmät)
Petri Koivula, kunnanjohtaja (molemmat ryhmät)
Lauri Pasanen, vs. tekninenjohtaja (molemmat ryhmät)
Martti Salonen, PhPela, Padasjoki, kalustonhoitaja (7.5.)
Jouko Valo, Mestarivalvonta Suontama & Valo Oy (molemmat ryhmät)

Valmisteluryhmän kokouksessa 7.5. päädyttiin seuraaviin suunnitelmien muutoksiin.
-    kärrykatos ja jätekatos jätetään pois kokonaan. Ne eivät ole välttämättömiä
-    öljyntorjuntakalusto tilan väliseinä linjalta kolme (3) poistetaan
-    rakennusta käännetään vastapäivään, jolloin rakennus sijoittuu korkeuskäyrien suuntaisesti ja maansiirto, louhinta vähenee.
-    harjoitustorni siirretään rakennuksen etunurkalle kärrykatoksen tilalle

Valmisteluryhmän linjauksien mukaisesti muutoksista Jouko Valo muokkasi asema- ja pohjapiirroksista epäviralliset versiot (liitteenä), joilla hän pyysi Mestaritiimi Oy:ltä päivitetyn tarjouksen.
Mestaritiimi Oy antoi 14.5.2020 muokattujen piirustuksien pohjalta päivitetyn tarjouksen (liitteenä), jonka summa oli 479 900 € alv 0%. Hintaan sisältyy vanhan kärrykatoksen purku, olettaen, ettei kärrykatos sisällä asbestia. Purkutyön osuus hinnasta on 1500 € alv 0%.


Kalustohallin kerrosala on 292 m², jolloin hinnaksi €/m² muodostuu 1638,36 €.
Mestarivalvonta Suontama & Valo Oy:n kokemuksien mukaan toteutuneiden vuokrahallien (600-900 k-m²) rakennuskustannuksiksi on muodostunut noin 1600 €/m² alv 0%. Edellä mainituissa vuokrahalleissa ei ole ollut noin kattava talotekniikka / varustelu, kuin kalustohallissa, joten muodostuvaa 1638,36 €/m² -hintaa voi pitää edullisena.


Kalustohallin arkkitehti- ja rakennesuunnitelmat tulee päivittää muutoksien osalta ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta epäselvyyksien vähentämiseksi / välttämiseksi toteutuksen aikana.
Aiemmin pyydettyjen arvioiden mukaan ARK-suunnitelmien päivityksen hinta on 2800 € ja RAK-suunnitelmien päivitys 1900 €. Eli yhteensä 4700 € alv 0%.

LVIS-suunnitelmiin muutoksilla ei ole vaikutusta kuin poisjäävien katoksien valaisimien osalta (3 kpl), jolla ei ole merkitystä toteutuksen kannalta."

Vuoden 2020 talousarviossa hankkeelle on varattu 350.000 euron määräraha (alv 0 %). Palosuojelurahasto myöntää hankkeelle avustusta enintään 40 % kustannuksista (pois lukien öljyntorjuntatilat).   
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Rakennusliike Mestaritiimi Oy:n tarjouksen, joka on 479.900 euroa (alv 0 %) 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi todettiin, että tämän kokoluokan investointien osalta on kunnanhallituksen hyväksyttävä myös pääpiirustukset. Koska virallinen pääpiirustus ei tähän kokoukseen ehtinyt, se tuodaan käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.