Kunnanhallitus, kokous 18.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Kunnanvaltuuston 4.5.2020 pitämän kokouksen päätösten laillisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden toteaminen

PADDno-2020-155

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

 

Kunnanhallitus huolehtii kuntalain 96 §:n mukaan valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muutoin lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston kokouksessa 4.5.2020 tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.