Kunnanhallitus, kokous 18.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Anomus vapaa-ajanohjaajan toimen täyttämiseen

PADDno-2020-163

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Pauliina Koskela on osoittanut kunnanhallitukselle seuraavan anomuksen: "Padasjoen hyvinvointipalveluissa on ollut vakituinen vapaa-ajanohjaaja vuosina 2004-2017. Vuonna 2017 henkilövaihdosten myötä toimi täytettiin määräaikaisesti oppisopimuksen vuoksi ja se on päättymässä 31.8.2020. Vapaa-ajanohjaajan palkka on budjetoitu hyvinvointipalveluiden palkkamenoihin.

Hyvinvointijohtaja Pauliina Koskela anoo kunnanhallitukselta täyttölupaa vapaa-ajanohjaajan toistaiseksi voimassa olevan toimen täyttämiseen 1.9.2020 alkaen. Vapaa-ajanohjaajan tehtävänkuvaan kuuluu mm. vastata monipuolisesta nuokkutoiminnasta, kehittää lasten ja nuorten paikallista harrastustoimintaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa, toteuttaa kunnan nuorisotyötä erityisnuorisotyöntekijän työparina, yhteistyö koulujen kanssa, nuorisovaltuustotoiminnan ohjaus, hyvinvointipalveluiden kaluston huolto sekä yhteistyö kenttämestarin kanssa.

Toimen täyttäminen on edellytys kunnan monipuolisen ja laadukkaan nuorisotyön jatkumiseen. Monipuolinen tehtävänkuva osoittaa, että työlle on pysyvä tarve ja työtä toteutetaan hyvällä palveluasenteella ja joustavasti."

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus myöntää luvan vapaa-ajanohjaajan toimen vakinaiseen täyttämiseen. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.