Kunnanhallitus, kokous 18.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 204 Hallintojohtajan vaali

PADDno-2021-309

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, Hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Hallintojohtajan virka oli haettavana 10.9.2021 mennessä. Määräaikaan mennessä tehtävää hakivat seuraavat henkilöt: 

Hallintotieteiden maisteri Jarno Manni

Hallintotieteiden maisteri Matti Kannus

Hallintotieteiden maisteri Annukka Huisko-Moilanen

Yhteiskuntatieteiden maisteri Janne Tapola

OIkeustieteen maisteri Rauno Maaninka

Kunnanhallituksen haastateltavina olivat henkilökohtaisesti Tapola ja Huisko-Moilanen, etäyhteydellä Kannus sekä Maaninka. Henkilöarviointeihin kunnanhallitus päätti lähettää Tapolan, Huisko-Moilasen sekä Kannuksen. Heistä jälkimmäinen ilmoitti sen jälkeen vetävänsä hakemuksensa pois. 

Eezy Personnellin konsultti selosti valtuustolle 12.10.2021 testattujen henkilöiden testituloksia.  

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa käytävän keskustelun jälkeen. Virka täytetään 6 kuukauden koeajalla ja virkaan valittavan on esitettävä ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 

Päätös

Kunnanjohtaja teki keskustelun jälkeen seuraavan päätösesityksen: Hallintojohtajan virkaan valitaan yhteiskuntatieteiden maisteri Janne Tapola ja hänen varalleen hallintotieteiden maisteri Annukka Huisko-Moilanen.  Valtuusto kuulee ehdokkaita etäyhteydellä ennen seuraavaa valtuuston kokousta. Virka täytetään 6 kuukauden koeajalla ja virkaan valittavan on esitettävä ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).