Kunnanhallitus, kokous 17.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Viranhaltijapäätökset

PADDno-2020-66

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Kunnanjohtaja

§ 2 Talousarviolainan ottaminen.

Hallintojohtaja

§ 2 Maksuvalmiusluoton ottaminen.
§ 3 Aura Merosen tilin varojen siirto kunnan tilille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.