Kunnanhallitus, kokous 17.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Resursointi kuntayhteistyön valmisteluun

PADDno-2020-63

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Maakunnan kunnissa on todettu tarve kuntayhteistyön tiivistämiseen, kuntien välisen yhteistyön valmisteluun sekä olemassa olevien yhteistyörakenteiden (kuntien puheenjohtajafoorumi, kuntajohtajakokoukset) tiiviimpään kytkemiseen kuntien päätöksentekoon. Asiaa on valmisteltu kuntajohtajakokouksissa 11.12.2019 ja 22.1.2020. Asia on käsitelty kuntien puheenjohtajafoorumissa 20.12.2019.

Kuntayhteistyön valmistelun tehostamiseksi kunnilta kerätään erillisrahoitus, jolla rekrytoidaan yksi henkilö kahden vuoden määräaikaiseen tehtävään maakunnan liiton yhteyteen.

Rekrytoitavan henkilön työtehtäviin kuuluu: 
-    kuntayhteistyön hallinnointi ja kehittäminen
-    kuntien välisten sopimuskannan muodostaminen ja ylläpito
-    kuntajohtajakokouksen valmistelijana ja sihteerinä toimiminen
-    puheenjohtajafoorumin kokousten valmistelu 
-    kuntia koskettavien lausuntojen ja kannanottojen valmistelu
-    kuntarajapintaan liittyvä elinkeinoelämä- ja sidosryhmäyhteistyö
-    tilaisuuksien järjestäminen

Työtehtävän hoitamiseksi laaditaan tarkempi aikataulutettu työsuunnitelma yhteistyössä kuntajohtajien kanssa. Työsuunnitelma ohjaa työn sisältöä, etenemistä ja raportointia. Maakuntajohtaja on rekrytoivan henkilön esimies.

Kunnat osoittavat toimintaan kahden vuoden rahoituksen, jonka vuosikustannus on 85 000 euroa. Vuosikustannus muodostuu seuraavasti: 

palkat 63.000
matkat   1.500
tilaisuudet 10.000
ostopalvelut    8.000
materiaalikulut    2.000
muut kulut      500
yhteensä 85.000

Maakunnan liitto laskuttaa kuntia vuosittain asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Asukaslukuna käytetään Tilastokeskuksen viimeisintä virallista asukaslukutilastoa. Toiminnalle perustetaan oma kustannuspaikka kustannusten seuraamiseksi ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi. Vuoden 2020 rahoitusosuudet jakautuvat seuraavasti:

Asikkala   3.340
Hartola   1.139
Heinola   7.742
Hollola   9.673
Kärkölä   1.824
Lahti 49.162
Orimattila   6.595
Padasjoki   1.214
Sysmä   1.538
Iitti   2.773


Mikäli kahden vuoden määräajan jälkeen kunnilta kerättyä määrärahaa on jäljellä ja yhteistyötä ei enää päätetä jatkaa, määrärahat jaetaan kunnille asukaslukujen mukaisessa suhteessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus päättää osoittaa kuntayhteistyön koordinointiin resurssin (1.214 euroa / vuosi) kahden vuoden määräajaksi. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.