Kunnanhallitus, kokous 17.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Päijänteen rantaosayleiskaavan muutos Kiiperänvuoren alueella

PADDno-2019-141

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Maanomistajien aloitteesta on tullut vireille rantayleiskaavan muutoksen laatiminen Kiiperänvuoren alueella. Muutoksella on tarkoitus osoittaa kaava-alueella jo rakennetut rakennuspaikat                                      yleiskaavassa lohkomisen mukaisina. Samalla muutetaan jo saadun käyttötarkoituksen muutoksena yksi rakennuspaikka  AO-asuinpientalojen alueeksi. Yksi vielä rakentamaton rakennuspaikka siirretään rakentamisen kannalta maastollisesti edullisempaa paikkaan ja sen käyttötarkoitus muutetaan AO-merkinnäksi.

Kaava-alue sijoittuu Padasjoen taajaman pohjoispuolelle Virmailansaareen Kiiperänvuoren alueelle. Kaava-alueelle on matkaa Padasjoen kirkonkylästä Kellosalmentietä noin 10 km.            

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin yleisesti nähtävillä 2.5. - 3.6.2019 ja kaavaluonnos 27.6. - 29.7.2019. Kaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin kaavanlaatija on antanut liitteen mukaiset vastineet.  

Kaavamuutosehdotuskartta selosteineen on jaettu liitteinä. 

Lisätiedot kaavahankkeesta: Insinööritoimisto Poutanen Oy, puh. 0400 480 338.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus päättää

1. hyväksyä kaavanlaatijan vastineet viranomaislausuntoihin ja mielipiteisiin ja

2. asettaa Kiiperänvuoren kaavamuutosehdotuksen yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi sekä pyytää viranomaislausunnot.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Kaavaehdotus pidettiin yleisesti nähtävillä 5.12.2019 - 15.1.2020. Liitteenä saadut lausunnot ja vastineet niihin, kaavakartta sekä siihen liittyvä kaavaselostus. 

Lisätietoja kaavahankkeesta antaa Juha Poutanen, puh. 0400 480 338 tai sähköposti toimisto@poutanenoy

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus päättää

1. hyväksyä kaavanlaatijan vastineet lausuntoihin ja

2. esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksen Kiiperänvuoren alueella liitteiden mukaisena. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.