Kunnanhallitus, kokous 17.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Muut asiat

PADDno-2020-68

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Muut mahdolliset asiat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kirjataan muut mahdolliset esitykset ja päätökset.

Päätös

Tekninen johtaja on irtisanoutunut virastaan siten, että viimeinen työpäivä on 14.4.2020. Kunnanhallitus merkitsi asian tiedokseen ja myönsi luvan viran vakinaiseen täyttämiseen.